Menu

apis

เช่าฉากเขียว ทำไม?

อย่างที่เรารู้ ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เป็นใจ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ การจะถ่ายคลิปรายการ จำเป็นที่จะต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้เหมาะสม ลดจำนวนคนของทีมกองถ่าย พื้นที่การถ่ายทำ ก็อยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่ที่ทุกคนเดินทางสะดวก และต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงเป็นอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสม งบประมาณ ที่ลดลงเป็นอย่างมาก จากเจ้าของสินค้า

ดังนั้น สิ่งที่จะช่วย ให้การถ่ายทำคลิปโฆษณา คลิปรายการต่างๆ ยังเป็นไปได้ แม้ว่าจะไม่เหมือนจริง 100% แต่ก็เพียงพอต่อความต้องการ ก็คือการถ่ายทำบน ฉากกรีนสกรีน หรือ ฉากเขียว โดยอาจจะเป็น ฉากกระดาษ หรือเป็นฉากผ้าก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม แตกต่างกันที่ มุมมองของกล้อง ว่าจะเป็นมุมกว้างหรือเป็นมุมแคบ

การ เช่าฉากเขียว / เช่า limbo เขียว หรือเรียกว่าการ เช่า green screen เป็นสิ่งที่จะช่วยได้มาก ทางทีมงานจะส่งอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ติดตั้ง ตามจุดที่ทางกองถ่ายต้องการ หาเป็นการถ่าย มุมกว้าง เห็นตัวคนทั้งตัว ก็จะเป็นชาเขียวแบบผ้า พี่จะถึงบน โครงฉาก ความกว้างตั้งแต่ 6 เมตรจนถึง 10 เมตร เจ้าหน้าที่จะ ดึงผ้าให้ตึง ไม่มีรอยยับ เพื่อทำให้ตอนถ่ายทำ จะมองไม่เห็น เงาของผ้า หากเป็น ซีนที่ต้องมองเห็นคนทั้งตัวจนถึงพื้น ก็จะมีผ้าส่วนหนึ่งปูบนพื้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งเฟรมภาพ

หากเป็นงานที่ใช้ ภาพมุมแคบ เช่นการถ่ายสัมภาษณ์ ครึ่งตัวคน อาจจะเป็นการสนทนาระหว่างพิธีกรและ ผู้ให้สัมภาษณ์ เราอาจจะ เช่าฉากเขียว / เช่า green screen ที่เป็นกระดาษ ซึ่งกระดาษจะมีความเรียบ สวยงามอยู่แล้ว การติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาน้อย ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการติดตั้ง หลายคน จะมีความเหมาะสมมากกว่า

เมื่อถ่ายทำเสร็จแล้ว ภาพวีดีโอที่ถ่ายได้ เอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมตัดต่อ ที่มีเครื่องมือ green screen สามารถเอาปริ้นสกรีนออกไปจากภาพ แล้วใส่ภาพกราฟฟิกหรือวิวที่อื่นๆเข้ามาแทน ซึ่งบางที ก็อาจจะทำให้ผู้ดู เข้าใจสิ่งที่พูดได้ง่ายกว่า หากมีภาพประกอบ แทนที่จะฟังคนพูด เพียงอย่างเดียว

Go Back

Archive