Menu

apis

Blog posts : "เช่าผ้าเขียว"

เช่าฉากเขียว ทำไม?

อย่างที่เรารู้ ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เป็นใจ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ การจะถ่ายคลิปรายการ จำเป็นที่จะต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้เหมาะสม ลดจำนวนคนของทีมกองถ่าย พื้นที่การถ่ายทำ ก็อยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่ที่ทุกคนเดินทางสะดวก และต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงเป็นอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสม งบประมาณ …

Read more

1 blog post

Archive